Objavio: CEA | 02/01/2012

EU + TEMELJNE KORISTI PRISTUPANJA

Europska unija je kvalitetan okvir za vladavinu prava, slobodno tržište i regionalni razvoj, a konkretni rezultati ovise o hrvatskim liberalizacijskim reformama.

TEMELJNE KORISTI PRISTUPANJA

1. Integracija na unutarnje tržište EU i liberalizacija trgovine uslugama i robama
2. Institucionalna stabilnost
3. Efikasno pravosuđe i vladavina prava
4. Suodlučivanje u institucijama EU
5. Razvojne potpore iz EU fondova i programa
6. Poticaj institucionalnim reformama
7. Poboljšanje investicijske klime i povećanje tehnološkog transfera kroz strane investicije
8. Stabilno okruženje i aktivna uloge u regiji
9. Pristupanje Euro zoni
10. Visoki standardi na različitim područjima

UNUTARNJE TRŽIŠTE EU

Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga:
– prijenos odredbi Direktive o uslugama u nacionalni Zakon o uslugama (NN 80/11)
– ukidanje trgovinskih prepreka za slobodno pružanje prekograničnih usluga
– registracija poslovnog nastana je dovoljna samo u jednoj državi ugovornici EGP-a
– administrativno pojednostavljenje putem elektroničke jedinstvene kontaktne točke pružanjem pomoći kod postupaka i uvjeta pristupa i obavljanja uslužnih djelatnosti
– elektronička administrativna suradnja putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI sustav) zbog zaštite potrošača putem nadzora nad kvalitetom i sigurnošću usluga
– uzajamno priznavanje stručnih kvalifikacija i liberalizacija poštanskih usluga

Sloboda kretanja roba:
– ukidanje svih carinskih i količinskih ograničenja unutarnjoj slobodnoj trgovini robama
– zajednička carinska tarifa prema trećim zemljama
– zajednički zahtjevi sigurnosti, zaštite okoliša, zdravlja i imovine za sve robe na tržištu (Europski znak sukladnosti – CE)

sloboda kretanja radnika:
– ukidanje diskriminacije državljanstva pri kretanju osoba
– poticanje mobilnosti studenata i radne snage te slobode izbora mjesta življenja
– ukidanje unutarnjih graničnih kontrola i kontrola vanjskih granica

Sloboda kretanja kapitala:
– liberalizacija kapitalnih transakcija i financijskih usluga

Zaštita tržišnog natjecanja i ograničenje državnih potpora:
– sprječavanje monopola i kartela te zlouporabe vladajućeg položaja (predatorske cijene, umjetno dizanje cijena, restrikcije ponude, obvezivanje na daljnju kupnju i dr.)
– jednakost i neovisnost ponuđača u natjecanju za povjerenje potrošača i profitabilnost
– efikasnost i inovativnost ponuđača te sniženje cijena i rast dohotka potrošača
– zabrana selektivnih proračunskih pomoći koje narušavaju tržišno natjecanje potičući rast prihoda poduzetnika, na trošak poreznih obveznika, pogotovo ako se daju gubitašima
– dozvoljene su horizontalne potpore za malo i srednje poduzetništvo, istraživanje i razvoj, aktivne politike tržišta rada, zaštitu okolišu, regionalni razvoj i sl.
– dozvoljene su potpore iz proračuna EU za poljoprivredu, ruralni i regionalni razvoj

Zaštita potrošača:
– mogućnost vraćanja pokvarenog proizvoda u roku 2 godine nakon kupnje u svim državama članicama
– transparentno označavanje sadržaja prehrambenih proizvoda
– pravo na kompenzaciju ili alternativni let u slučaju kašnjenje zrakoplova, otkazivanje leta bez najave ili uskraćivanje ukrcaja zbog punog leta, uz osiguranje hrane, pića i smještaja
– zabrana testiranja krajnjih kozmetičkih proizvoda i sastojaka na životinjama
– priznavanje vozačke dozvole u svim zemljama članicama
– univerzalni punjač za mobilne telefone
– zaštita potrošača pri elektroničkoj trgovini i prethodna obveza navođenja cijene terećenja kreditne kartice
– opskrbljivači plinom moraju garantirati opskrbu svim kućanstvima i zaštićenim kupcima 30 dana, čak i u teškim vremenskim uvjetima
– jeftiniji telefonski domaći i međunarodni mobilni pozivi
– jeftinije zrakoplovne karte
– visoki standardi kvalitete za razne proizvode

Efekti trgovinske liberalizacije i integracije:
– slobodna trgovina uslugama i robama unutar Europskog gospodarskog prostora (bez nacionalnih regulatornih restrikcija, protekcija i diskriminacije)
– sloboda izbora za potrošače (veća ponuda i kvaliteta proizvoda)
– ulazak efikasnijih ponuđača (bolji odnos cijene i kvalitete proizvoda)
– komparativne prednosti (efikasnija realokacija resursa na tržištu)
– konkurentski pritisak na manje efikasne ponuđače (niže cijene – viši neto dohodak potrošača)
– restrukturiranja, spajanja i preuzimanja (tržišna defragmentacija)
– tehnološki efikasnost (veća konkurencija kvalitetnijih i jeftinijih proizvoda)
– rast investicija, zaposlenosti i plaća (ekonomski rast)

EU FONDOVI I PROGRAMI

STRUKTURNI FONDOVI statističkim regijama čiji bruto domaći proizvod po stanovniku je ispod 75% prosjeka EU-27

KOHEZIJSKI FOND državama članicama čiji bruto domaći dohodak po stanovniku je niži od ispod 90% prosjeka EU-27

Prioriteti budućih operativnih programa:
– učinkoviti ljudskim potencijali u javnoj upravi i pravosuđu
– modernizacija prometne infrastrukture
– zaštita okoliša i energetika, gospodarenje otpadom i vodama, kakvoća zraka
– konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva
– tehnološki transferi i inovacije
– održivo zapošljavanje i fleksibilnost radne snage
– ljudski kapital u obrazovanju, istraživanju i razvoju
– poljoprivreda i ruralni razvoj

EU PROGRAMI
FP7 – istraživanje i tehnološki razvoj
CIP – konkurentnost i inovacije
CIP EIP – poduzetništvo i inovacije
CIP ICT PSP – informacijsko-komunikacijske tehnologije
CIP IEE – energetika
Marco Polo II – cestovni promet
Financijski instrument civilne zaštite i Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu
Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva 2008. – 2013.
PROGRESS – Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost
Europa za građane
Kultura 2007-2013
Media 2007
Carine 2013
Fiscalis 2013
Program za cjeloživotno učenje
Mladi na djelu
Erasmus Mundus II

EUROPSKA MONETARNA UNIJA

– nestanak troškova konverzije valuta
– eliminacija valutnog rizika
– transparentnost i stabilnost cijena
– obveza fiskalne discipline

STABILNE INSTITUCIJE I VLADAVINA PRAVA

INSTITUCIJE
– mir i stabilnost na području ujedinjene Europe
– daljnji razvoj demokracije i vladavine prava
– snažna zaštita ljudskih prava i prostor individualnih sloboda
– proširenje Europske unije na Jugoistočnu Europu kao jamstvo stabilnosti
– prostor zajedničke europske sigurnosti i transatlantsko partnerstvo
– povećanje odgovornosti javne uprave prema građanima i poduzetnicima
– administrativna suradnja država članica EU
– sudjelovanje u izboru 12 hrvatskih predstavnika za Europski parlament
– Hrvatska će imati 7 glasova u Vijeću Europske unije, 1 povjerenika u Europskoj komisiji, 1 suca u Europskom sudu pravde te Općem i Revizorskom sudu
– sudjelovanje u odlučivanju o zajedničkim europskim javnim politikama
– Hrvatski jezik će postati jedan od službenih jezika EU

PRAVOSUĐE
– profesionalni izbor Državno sudbenog vijeća
– novi kriteriji za izbor i napredovanje sudaca
– Državna pravosudna škola
– efikasnije sudstvo

GRAĐANSKA PRAVA
– zaštita građanskih prava od prekoračenja ovlasti država
– pravo na besplatan prijevod i pravno tumačenje pri sudskim postupcima u drugim državama članicama
– zaštita djece od seksualnog zlostavljanja i dječje pornografije
– zaštita djece bez pratnje roditelja na teritoriju cijele Europske unije
– državne institucije su dužne plaćati tvrtkama i obrtnicima u roku od 30 dana
– pravo dobivanja biračkog prava u drugoj državni članici ovisno o prebivalištu
– pravo na korištenje zajedničke europske diplomatske mreže i konzularne pomoći

POLICIJA
– zajednička suradnja u borbi protiv ilegalnih useljenika
– snažnija borba protiv korupcije i organiziranog kriminala
– Europski uhidbeni nalog

ZDRAVSTVO
– prekogranične zdravstvene usluge, uključujući i hitnu pomoć

PROMET
– integrirani razvoj transeuropskih mreža, pogotovo brze željezničke pruge od Mađarske do Rijeke

POREZI
– harmonizacija samo na području PDV-a i trošarina, a kod ostalih poreza ne
– ukidanje nulte stope PDV-a i izuzeća
– standardna stopa PDV-a ne smije prelaziti 25%

JAVNA NABAVA
– transparentna zajednička pravila javne nabave

ZAŠTITA OKOLIŠA
– granične vrijednosti sumporovog dioksida, dušikovih oksida, lebdećih čestica i olova u vanjskom zraku
– minimalni standardi kvalitete tekućih naftnih goriva i vode za piće
– integrirani sustav i centri za gospodarenje otpadom
– minimalni standardi zaštite voda od zagađenja gnojivima
– smanjenje emisije ugljičnog dioksida i štetnih emisija na benzinskim postajama
– uvođenje novih energetski učinkovitih žarulja
– prodavati se može isključivo zakonski posječeno drvo iz šuma kojima se upravlja na održiv način
– zaštita prirodnih staništa i u njima nastanjenih biljnih i životinjskih vrsta
– visoki standardi recikliranja
– integrirani sustav odlaganja otpada

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s

Kategorije

%d bloggers like this: